Perspektive zapošljavanja i novi profesionalni zahtevi finansijskog sektora

Dana 12.04.2011. godine, Fakultet je organizovao okrugli sto Perspektive zapošljavanja i novi profesionalni zahtevi finansijskog sektora, u kome su učestvovali nastavnici BBA i predstavnici banaka i osiguravajućih kuća.

 

12_april_os