Početak predavanja na Master studijama

U petak, 14.12.2006. godine počela su predavanja I generacije studenta na Master studijama, smer: Investiciono bankarstvo.

Studenti su pokazali veliko interesovanje za pomenute studije, kao i za mogućnost polaganja NASD serije 65 i sticanje zvanja Investicioni savetnik.