Poseta dekana 40. konferenciji ICMA

14-16.5.2008. održana je 40. konferencija čiji je organizator Međunarodna asocijacija tržišta kapitala (ICMA-International Capital Market Association).

U radu konferencije učestvovao je i dekan Fakulteta prof. dr Hasan Hanić.