Poseta Dekana BBA Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

Dekan BBA, prof. dr Hasan Hanić, posetio je 15. marta 2008. godine Ekonomski fakultet u Sarajevu.