Poseta delegacije BBA i IEN Budimpešti

Delegacija BBA i IEN boravila je od 15. do 18. februara 2008. godine u Budimpešti.

15. februar

Prof. dr Hasan Hanić, dekan BBA i prof. dr Dejan Erić, direktor IEN i profesor na BBA posetili su Hungarian Financial Supervisory Authority (HFSA). Tom prilikom razgovarali su sa dr Peter Schifferom, Deputy Diretor General i dr Arpadom Kiraly, Head of Department of EU and International Affairs o mogucnostima saradnje FINRA International, University of Reading – ICMA Center i BBA/IEN sa HFSA.

Prof. dr Hasan Hanić, dekan BBA i prof. dr Dejan Erić, direktor IEN i profesor BBA sastali su se sa Attilom Toth, Director of Business Development and Communications Division Budimpeštanske berze (Budapest Stock Exchange – BSE) i tom prilikom razmotrili mogućnosti saradnje u raznim domenima.

feb15_budim6 feb15_budim4 feb15_budim5

16. februar

feb15_budim1 feb15_budim2 feb15_budim3

18. februar

Prorektor Univerziteta Union i dekan BBA prof. Hanić i direktor IEN prof. Erić razgovarili su sa rektorom Univerziteta Corvinus prof. dr Tamas Meszarosom i prof. dr Peter Szirmaiem, direktorom Regionalnog centra za istraživanje i razvoj o mogućnosti buduce saradnje u oblasti nastave i istrazivanja.

feb15_budim10 feb15_budim7

Članovi delagacije BBA i IEN posetili su Međunarodni trening centar za bankare (International Traing Center for Bankers – Bankarkepzo) gde su sa zamenikom izvršnog direktora (Deputy CEO) Bela Ocsi i jednim od partnera – gospođom Erzsebet Vincze razgovarali o mogućim oblicima saradnje.

feb15_budim8

Na kraju posete Budimpešti profesori Hanić i Erić posetili su Centralno Evropski Univerzitet.

feb15_budim9