Poseta delegacije European School of Economics BBA i IEN

Dana, 8. septembra 2009. godine delegacija European School of Economics u sastavu gospodin Stefano D’Anna, rektor i gospodin Allessandro Nomellini, direktor kampusa u Njujorku, u pratnji gospodina Aljoše Bajića, savetnika potpredsednika Vlade za strana ulaganja, posetila je Beogradsku bankarsku akademiju i Institut ekonomskih nauka .

U srdačnom i otvorenom razgovoru razmatrani su pravci daljeg razvoja medjunarodne saradnje.

sep8_poseta_ese1 sep8_poseta_ese2 sep8_poseta_ese3 sep8_poseta_ese4