Poseta delegacije Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta

U ponedeljak, 22. oktobra 2007. godine dekan Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta prof. dr Đuro Njavro i predsednik Upravnog vijeća dr Joseph-Thomas Bombelles posetili su BBA i razmotrili mogućnosti saradnje na planu visokog obrazovanja i izdavačke delatnosti. Sastanku prisustvovali i prof. dr Ivica Jednaj, prof. dr Branko Ljutić i Rade Jovanović, direktor izdavačke kuće „MATE“ Beograd.