Poseta Ekonomskom fakultetu u Zagrebu

5. novembar 2009. godine
Poseta Ekonomskom fakultetu u Zagrebu

Mr Aleksandra Bradić-Martinović, asistent Beogradske Bankarske Akademije i Aleksandar Zdravković, istraživač-pripravnik Instituta ekonomskih nauka, u četvrtak 05.11.2009. posetili su Ekonomski fakultet u Zagrebu.

Kolege iz Beograda su ugostili Mr Davor Zoričić i Mr Denis Dolinar, asistenti Ekonomskog fakulteta. Tokom posete upoznali su se sa nastavnim procesom na osnovnim, master i doktorskim studijama i načinima na koji kolege iz Hrvatske primenjuju Bolonjski proces. Prilikom obilaska zgrade fakulteta posebnu pažnju su posvetili poseti biblioteke.

nov5_zagreb1 nov5_zagreb2 nov5_zagreb3


Radnu posetu Zagrebu Aleksandra Bradić-Martinović i Aleksandar Zdravković nastavili su u petak 6.11.2009. učešćem na konferenciji Učinci globalne ekonomske na srednju i istočnu Evropu„, u organizaciji Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Nakon otvaranja konferencije posvećene preminulom istaknutom hrvatskom ekonomisti Antu Čičin-Šainu, prezentovani su brojni radovi na temu efekata globalne krize na zemlje istočne i centralne Evrope, sa posebnim osvrtom na finansijski sektor.6. novembar 2009. godine

Održana konferencija „Učinci globalne ekonomske na srednju i istočnu Evropu

nov5_zagreb4 nov5_zagreb5