Poseta i stručno usavršavanje prof. Erića u Nici

U nastavku zajedničke saradnje između IEN/BBA i Univerziteta u Nici u periodu od 23. juna do 4. jula direktor IEN prof. dr Dejan Erić boravio je u Nici.