Poseta studenata BBA Jubmes banci

Dana 29.11.2006. godine studenti BBA su, u okviru prakse, posetili Jugoslovensku banku za medjunarodnu ekonomsku saradnju – JUBMES.

Savremen način poslovanja studentima su predstavili ljubazni domaćini Milan Stefanović, Lola Stamenković, Uroš Manojlović i Nenad Mališić.