Potpisan Memorandum o razumevanju sa NBS

Dana 10.11.2008. godine potpisan je Memorandum o razumevanju između Narodne banke Srbije i BBA.

Ovaj sporazum podrazumeva uključenje BBA u proces izvođenja nastave za edukaciju aktuara prema standardima koje je propisalo Međunarodno udruženje aktuara.