Preadavanje prof. dr Dejana Erića na Corvinus Univerzitetu u Budimpešti

22-23. juna 2006. godine na Corvinus Univerzitetu u Budimpestu prof. Erić je učestvovao na međunarodnom skupu posvećenom afirmaciji koncepta poslovnih inkubatora, gde je kao predstavnik BBA sa velikim uspehom prezentovao deo benčmark projekta o Poslovnim inkubatorima u Srbiji .