Predavanje prof. dr Jasmine Vujić sa Univerziteta Berkli

Na Beogradskoj bankarskoj akademiji, u četvrtak 24.11.2011. godine, prof. dr Jasmine Vujić sa američkog Univerziteta Berkli održala je predavanje na temu

Obrazovni i istraživački rad na američkim univerzitetima„.

Jasmina Vujić je naučnik i stručnjak svetskog glasa u oblastima reaktorske fizike, modernih metoda za analizu i dizajn nuklearnih reaktora, i primenu zračenja u medicini i industriji, kao i sprečavanja širenja nuklearnog materijala. Od 2005. do 2009. godine je bila dekan–rukovodilac (Chairman) Fakulteta za nuklearnu tehniku na Kalifornijskom univerzitetu u Berkliju, kao prva žena—dekan koja je imala ovu dužnost na jednom od fakultetu za nuklearnu tehniku u SAD. Godine 2009. je izabrana, od svojih kolega, dekana da godinu dana bude na čelu Udruženja dekana svih fakulteta za nuklearnu tehnologiju u SAD. Završila je Elektrotehnički fakultet (ETF) u Beogradu, a nakon rada u Institutu za nuklearne nauke Vinča, nastavila svoje stručno usavršavanje u Americi na Mičigenskom univerzitetu u An Arboru, a zatim dobija ponudu sa Kalifornijskog univerziteta – Berkli. Prof. Vujić je vrlo aktivan član srpske dijaspore, aktivno je radila na osnivanju prvog srpsko-američkog kokusa koji je osnovan u američkom Kongresu i Senatu.

nov24_jvujic3nov24_jvujic1

nov24_jvujic2