Dr Marco Elia održao gostujuće predavanje

 

U okviru realizacije Tempus programa, gostujući profesor sa Univerziteta u Torinu, dr Marco Elia održao je 28. novembra 2007. godine predavanje na temu MIKRO KREDITI I MIKRO FINANSIRANJE.

Dr Marco Elia je docent na Univerzitetu u Torinu (Italija). Doktorirao je iz oblasti Bankarstva i Finansija i istraživao finansijsku strukturu zemalja u razvoju u Aziji, Južnoj Americi, Africi i Evropi.