Predavanje dr Tatjane Mamule na temu „Brend, brendiranje i merenje vrednosti brenda“

U utorak, 16. marta 2010. godine, u okviru predmeta Principi  marketinga, dr Tatjana Mamula, direktor Agencije za marketing MASMI Beograd, održala je predavanje na temu „Brend, brendiranje i merenje vrednosti brenda„.
Studenti BBA ispoljili su visok stepen interesovanja za ovu oblast, naročito iz ugla brendiranja finansijskih usluga.