Dr Tatjana Mamula održala predavanje

U utorak, 16. marta 2010. godine, u okviru predmeta Principi marketinga, dr Tatjana Mamula, direktorka Agencije za marketing MASMI Beograd, održala je predavanje na temu „Brend, brendiranje i merenje vrednosti brenda“.

Studenti BBA ispoljili su visok stepen interesovanja za ovu oblast, naročito iz ugla brendiranja finansijskih usluga.