Predavanje Dušana Skendžića, generalnog direktora Nacionalne banke Grčke

Dušan Skendžić, generalni direktor Nacionalne banke Grčke, 18. oktobra 2006. godine održao je predavanje na temu »Bankarstvo u Srbiji« i prezentaciju Nacionalne banke Grčke.

Dušan Skendžic, magistar elektrotehnike i MBA, je u periodu 2001-02. bio osnivač i izvršni direktor kompanije TELEPREMISE, koja je razvila softverski proizvod i bazu klijenata u oblasti pripreme krovnih površina za predajnike treće generacije mobilnih sistema, zatim 2002-03. bio je predsednik Upravnog odbora Vojvođanske banke, a od februara 2004. do juna 2005. savetnik za ekonomiju Predsednika Vlade.

Gostovanje gospodina Skendžića nastavlja započetu praksu Beogradske bankarske akademije da svojim studentima predstavi eminentne stručnjake iz oblasti bankarstva i finansija.