Bogdan Vitas održao predavanje

U sredu,  07.02.2007. gost Beogradske bankarske akademije bio je gospodin  Bogdan Vitas, koji je u okviru predmeta Strategijski menadžment održao predavanje na temu Studija slučaja.

Gospodin Vitas je potpredsednik Programa ekonomskog razvoja Američke fondacije za razvoj (ADF), ekspert u oblasti državne uprave sa radnim iskustvom u državama Ilinoj, Viskonsin i Mejn i međunarodnim konsultantskim iskustvom u radu na projektima finansiranim od strane USAID, kao i za lokalne i nacionalne vlade u Istočnoj Evropi i Africi.