Biljana Dobrić održala predavanje

U četvrtak, 3.4.2008. godine na predmetu Elektronsko bankarstvo i platni promet, Biljana Dobrić, zamenik direktora Sektora platnih kartica Credit Agricole Meridian banke održala je predavanje na temu:Platne kartice – ugao prakse“.
Gospođa Dobrić je diplormirani matematičar i ovlašćeni računovođa, sa bogatim radnim iskustvom u bankama.