Gordana Dostanić održala predavanje

U četvrtak, 28.02.2008. godine, Gordana Dostanić, direktorka Beogradske berze održala je predavanje na predmetu Berzansko poslovanje.