Predavanje gospođe Živke Radović vođa tima za obuku prodajne mreže UNIQA osiguranja

Gospođa Živka Radović, vođa tima za obuku prodajne mreže UNIQA osiguranja, održala je 09.12.2010. godine u 11,00 u A1 gostujuće predavanje na temu „Osiguranje života – most između želja i mogućnosti“.

Predavanje je sastavni deo stručne prakse za studente treće godine.