Predavanje prof. dr Attile Patheo

Dr Attila Patheo, vanredni profesor na Corvinus Univerzitetu, Budimpešta, održao je predavanje u utorak, 18.03.2008. na predmetu Strategijski menadžment na temu „Strategijski menadžment Mađarskih kompanija“.