Prof. dr Hasana Hanić na Međunarodnoj konferenciji u Dubrovniku

Na V Međunarodnom simpozijumu iz Interne revizije, koja je održana 14-15. aprila 2010. godine dr Hasan Hanic, profesor Beogradske Bankarske Akademije, prezentovao je referat “Primena ekspertnihsistema u internoj reviziji finansijkih organizaciji” koji je napisao u saradnji sa prof. dr Ljubišom Stanojevićem, ovlašćenim revizorom.

 

14_april_dubrovnik