Predavanje prof. dr Hasana Hanića učenicima škole „Dr Kosta Cukić“

Prof. dr Hasan Hanić, dekan Fakulteta održao je 24. novembra 2011. godine stručno predavanje učenicima srednje ekonomske škole „Dr Kosta Cukić“ na temu „Linearni trend“.

 

 nov24_kcukic3    nov24_kcukic2