Predavanje prof. Miguela Angela Adamea

Prof. Miguel Angel Adame sa Pravnog fakulteta Univerziteta iz Sevilje, zajedno sa Univerzitetom u Torinu koji predstavljaju partnere BBA u realizaciji Tempus projekta, održao je predavanje nastavnicima i saradnicima BBA o najnovijim dostignućima u primeni Bolonjske deklaracije.