Predavanje profesora BBA Ismaila Musabegovića na LSE u Londonu

Dana 13.10.2011.  godine u Wolfson Theatre, New Academic Building, London School of Economics, London, prof. Dr Ismail Musabegovic je učestovovao na panelu „Ekonomske perspektive Srbije“. Učesnici panela,  izuzetni stručnjaci i naučnici iz oblasti politike i  ekonomije,  održali su predavanja na temu mnogobrojnih opcija izazova i mogućnosti sa kojima će se suočiti Srbija u bližoj budućnosti.  „Ekonomske perspektive Srbije“ kao deo multukulturalne manifestacije Different Face of Serbia – dani alteranativne kulture, umetnosti i nauke na LSE organizovala je Srpska LSE Alumni Asocijacija i Fond za socijalne i ekonomske demokratske inicijative  – FOSDI. Predsedavajući panela je bio dr Svetozar Rajak (LSE) – profesor međunarodne istorije. Ostali učesnici su bili Sir Ivor Roberts – President of Trinity College, Oxford,  Laza Kekic, Economist Intelligence Unit, London, dr Nicholas Whyte, Independent Diplomat, Brussels, bivši direktor Međunarodne Krizne Grupe  i prof. dr Ismail Musabegovic, Beogradska Bankarska Akademija, sa temom Different Face of Serbia – Ekonomske persspektive.

13_okt_lse4

13_okt_lse3