Predavanje profesora Hasana Hanića na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru

Prof. dr Hasan Hanić, redovni član Naucnog društva, potpredsednik Asocijacije za marketing Srbije i specijalni savetnik Direktora Instituta ekonomskih nauka održao je predavanje nastavnicima, asistentima, studentima i široj naučno-stručnoj javnosti na temu

Uticaj globalne finansijske krize na privredu Srbije

Snimak kompletnog predavanja prenela je Televizija „Jedinstvo“ Novi Pazar.