Menadžer FIMA INVEST-a održao predavanje

Vladimir Drašković, portfolio menadžer FIMA INVEST-a održao je 11.11. 2010. predavanje na temu Izvori podataka za procenu vrednosti kapitala kompanija u Srbiji.

11nov_fi_2 11nov_fi_1 11nov_fi_3