Predstavnici B4B posetili BBA i IEN

Predstavnici firme Business for Business (B4B), zastupinik medjunarodne kompanije SAP za region jugoistočne Evrope, u sastavu dr Ljerka Luić, mr Željko Kokorić, gospodin Dejan Glumac i gospodin Miroslav Gužvica posetila je 3. decembra 2009. godine BBA i IEN i održala prezentaciju poslovne aplikacije SAP. Nakon toga, u razgovoru sa predstavnicima BBA i IEN razmatrane su mogućnosti saradnje u pogledu implementacije SAP.

dec3_sap1dec3_sap3