Predstavnici BBA i IEN na konferenciji ICMA

U periodu od 25-27. maja u Parizu održana je redovna godišnja skupština i konferencija Medjunarodne asocijacije tržišta kapitala (International Capital Market Association – ICMA). Na poziv dekana ICMA Centra Henley Business School prof. dr Džona Borda predstavnici Fakulteta i Instituta ekonomskih nauka bili su prof. dr Ismail Musabegović i prof. dr Dejan Erić. Tema ovogodišnje konferencije bila je usmerena ka podizanju globalnih standarda u oblasti poslovanja sa hartijama od vrednosti na medjunarodnom tržišta kapitala.

25_maj_ICMA_225_maj_ICMA_1