Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita, BBA, april – maj 2010.

BBA će organizovati pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita, namenjenu kandidatima koji žele upisati BBA, u periodu od aprila do maja 2010. godine.

 

BBA će organizovati pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita, namenjenu kandidatima koji žele upisati BBA, u periodu od aprila do maja 2010. godine.