Prof. dr Biljana Chroneos-Krasavac, predstavnik Srbije u Svetskoj banci održala predavanje

U petak, 16. marta 2007. godine, prof. dr Biljana Chroneos-Krasavac, predstavnik Srbije u Svetskoj banci u Vašingtonu, održala je predavanje na temu Uloga Svetske banke u međunarodnom privrednom razvoju 

Biljana Chroneos-Krasavac je doktor ekonomskih nauka, doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, autor je većeg broja zapaženih radova, bila je zamenik izvršnog direktora Nacionalnog demokratskog instituta – projekta USAD-a.