Prof. dr Hasan Hanić govorio je na 8. godisnjici Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru

Prof. dr Hasan Hanic, predsednik BBA, prorektor Univerziteta UNION, redovni član Naučnog društva, potpredsednik Asocijacije za marketing Srbije i specijalni savetnik Direktora Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, pozdravio je predsednika i rektora Internacionalnog univerrziteta u Novom Pazaru, kolege, ostale goste, čestitao diplomcima na stečenim diplomama i poželeo im uspešnu poslovnu i, onima koji nastavljaju dalje studije, akademsku karijeru, a Univerzitetu puno uspeha u daljem radu i razvoju na planu integracije u evropskoj akademskoj zajednici.