Prof. dr Hasan Hanić na Medjunarodnom seminaru „Bankarski menadzment“

Prof. dr Hasan Hanić održao je predavanje na temu  „Matematičko-statističke osnove upravljanja rizikom“ na Medjunarodnom seminaru „Bankarski menadzment“ koji je održan od 7. do 9.juna 2010. godine u Crnoj Gori (Miločer, hotel Maestral).

Seminar je namenjen finansijskim stručnjacima iz banaka i osiguravajucih kompanija.