Promocija knjige Valtera Cantina

vcantino_book

Kao sastavni deo međunarodne naučne konferencije „Poslovne mogućnosti u Srbiji: primeri italijanskog biznisa i uloga obrazovanja u oblasti menadžmenta“ održana je promocije prevoda knjige „Koprorativno upravljanje, merenje performansi i normativna usaglašenost sistema interne kontrole“ prof. dr Valtera Cantina, dekana SAA.

Knjiga je rezultat zajedničkih napora izdavača Data Status i suizdavača Instituta ekonomskih nauka i Beogradske bankarske akademije. O knjizi su govorili autor – prof. Cantino, Predrag Djurković – direktor izdavača Data Status i prof. dr Dejan Erić – direktor Instituta kao jedan od 3 redaktora (uz profesorku dr Gordanu Vukelić i prof. dr Predraga Dedeića).

jun22_prezen_knjige_vcantino2 jun22_prezen_knige_vcantino3 jun22_prezen_knjige_vcantino5 jun22_prezen_knjige_vcantino4 jun22_prezen_knjige_vcantino1