Promovisan novi broj biltena Makroekonomske analize i prognoze (MAP)

Beogradska bankarska akademija u saradnji sa Institutom ekonomskih nauka je, 5. aprila, promovisala novi broj svoje publikacije Makroekonomske analize i prognoze (MAP), pred velikim brojem medija.
Skup je otvorio direktor Instituta ekonomskih nauka prof. dr Dejan Erić, koji je dao kratak osvrt na najznačajnija kretanja u privredi Srbije u toku 2010. godine. Nakon njega je koordinator MAP, dr Marko Malović, prezentovao analize i prognoze u domenu evrointegracija, fiskalne i monetarne politike i javnog duga. Dr Vlastimir Vuković, viši naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka, dao je pregled trendova u bankarskom sektoru, dok je mr Marko Jeločnik, istraživač saradnik Instituta za ekonomiku poljoprivrede, sažeto izložio bazična kretanja u sektoru poljoprivrede.
Nakon uvodnih izlaganja usledila su mnogobrojna pitanja novinara autorima MAP.