Rasprava o Nacrtu zakona o tržištu hartija od vrednosti

U petak, 3. jula 2009. godine, predstavnici Beogradske bankarske akademije i Instituta ekonomskih nauka prisustvovali su raspravi o Nacrtu zakona o tržištu hartija od vrednosti koje je organizovala Privredna komora Beograda, u saradnji sa Ministarstvom finansija RS, Udruženjem finansijskih organizacija i Komisijom za hartije od vrednosti.

Najvažnije izmene predviđene Nacrtom predstavili su gospođa Zorica Dunović – Ministarstvo finansija RS, gospodin Dušan Bajec – Komisija za hartije od vrednosti, gospođa Lidija Seskar – Beogradska berza, gospođa Ana Jolović – Centar za slobodno tržište, moderator je bio gospodin Branislav Jorgić – BDD Jorgić; broker.

jul3_pkbg1 jul3_pkbg2