Sastanak Asocijacije Alumnista London School of Economics and Political Science

U subotu, 09.02.2008. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji odrzan je prvi konstitutivni sastanak Asocijacije Alumnista London School of Economics and Political Science.

Asocijaciju čine svršeni studenti LSE-a iz Srbije, kao i ostali, koji su se usavršavali na ovom prestižnom Univerztetu u Londonu.

Na sastanku je izabrano rukovodstvo (Board of Directors) Asocijacije i to:

1. President – dr Ismail Musabegović PhD sa Beogradske bankarske akademije

2. Vice President – Nikola Jurišić BSc iz firme McKinsey & Company iz Budimpešte

3. The Treasurer/The Secretary – Milena Isaković MSc – United Nations Development Programme

4. The Events Officer – dr Marko Malović PhD sa Beogradske bankarske akademije

Na ovom sastanku usvojen je predlog Statuta i utvrdeni su ciljevi i zadaci Asocijacije. U toku februara 2008. godine izvršiće se registracija Asocijacije kod nadležnih organa Republike Srbije, kao i kod organa LSE-a u Londonu. Asocijacija će biti locirana na BBA/IEN i biće otvorena za saradnju sa svim zainteresovanim studentima.

 

feb_09_lsi