Sastanak učesnika TEMPUS projekta

 

 

U četvrtak, 5. juna 2008. godine  u prostorijama BBA održan je sastanak učesnika Tempus projekta pod nazivom „Business University of the New Age in Serbia-BBA“ ili skraćenoBUONA – koji BBA realizuje u saradnji sa partnerima iz Italije (School of Management – Torino, skraćeno SAA) i Španije (UDS Law School – Universidad De Sevilla).

U okviru ovog projekta, zajedno sa gore navedenim evropskim partnerima, BBA razvija međunarodni studijski master i MBA program pod nazivom „Finansijsko-bankarski i poslovni menadžment“. Diplome stečene na ovim studijama imaće međunarodnu (evropsko) važnost i to kako u okviru akademske, tako i šire poslovne zajednice u Evropi.

Master i MBA program predstavili su rukovodilac BUONA projekta, dr Giuseppe Dutto, profesor na SAA iz Torina; dr Besim Ćulahović, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Dekan BBA prof. dr Hasan Hanić.