Stefan Ćulibrk, student treće godine BBA, izabran je za člana Medjunarodne asocijacije ovlašćenih analitičara alteranativnih investicija (CAIA)

Stefan Ćulibrk, student treće godine BBA, izabran je za člana Medjunarodne asocijacije ovlašćenih analitičara alteranativnih investicija (CAIA)