Stručna praksa – održana predavanja na BBA

Predavanja za studente prve godine u okviru strucne prakse obavila su se u sledećim terminima
u prostorijama Beogradske bankarske akademije:

U četvrtak, 17.03.2011.godine, gospođa Lidija Popović iz EFG banke održala je predavanje na temu
„Ljudski resursi-upravljanje najvažnijom vrednošću firme“.

U četvrtak 24.03.2011.godine, Aleksandra Babić i Vladimir Jokić iz revizorkse kuće Ernst & Young održali su
predavanje na temu “ Implementacija Bazela II u Srbiji“.

U četvrtak 31.03.2011.godine, Milan Kovač, direktor Dunav dobrovoljnog penzijskog fonda i Ivan Batinica, portfolio menadžer, održali su predavanje na temu „Dobrovoljni penzijski fondovi u Srbiji-stanje i perspektive“.