Studijsko putovanje master studenata BBA u Torino, Italija

U periodu od 08 – 16. oktobra 2011. godine treća generacija studenata master studijskog programa Finansijsko – bankarski i poslovni menadžment (MMB) je boravila u Italiji na Univerzitetu u Torinu, u okviru studijskog putovanja koje je inače sastavni deo MMB studijskog programa.