Studijsko putovanje master studenata BBA u Torino Italija


U subotu 5 septembra, 2009. prva generacija studenata na master studijskom programu: Finansijsko bankarski i poslovni menadžment (MMB), krenula je na jednonedeljni studijski put u Torino.

Ovaj studijski program, u saradnji sa italijanskim partnerom iz Torina, Scuola di Amministrazione Aziendale – SAA (The School of Management of the University of Turin, Italy)razvijen je u okviru Tempus projekat koji je sa uspehom realizovan u periodu jul 2007- septembar 2009. Program omogućava studentima da po okončanju studija steknu italijansku diplomu mastera, a kako je u međuvremenu MMB akreditovan i od strane Republičke komisije za akreditaciju, ovi studenti stiču takođe i titulu mastera prema važećim srpskim zakonima.

Od ukupnog broja upisanih studenata (25), njih 22 je krenulo na ovaj put koji pored posete i predavanja na SAA, uključuje i posete značajnim kompanijama sa područja Torina i provincije Pijemont: Fiat, Caffe Lavazza, Miroglio Fashion. Već dogovorena poseta čuvenoj kompaniji Ferrero je na žalost morala da bude otkazana, zbog uvedenih mera predostrožnosti vezanih za očekivanu pandemiju.

sep5_saa3 sep5_saa1 sep5_saa2 sep5_saa4


September 6, Sunday
Study Tour Agenda

– Arrival and accommodation at Lingotto Campus, Turin, Italy
Poseta Banci vina (La Banca del Vino) u okviru Univerziteta gastronomskih nauka, Pollenzo

September 7, Monday
– Official welcome by professor Giuseppe Dutto
Visit to the Company Lavazza

sep5_lavazza1 sep5_lavazza2 sep5_lavazza3 sep5_gastronomic_university1sep5_gastronomic_university2 sep5_gastronomic_university3 sep5_miroglio1

September 9, WednesdaySeptember 8, Tuesday
Visit to University of Gastronomic Science
Visit to the company Miroglio Fashion

– Tour around the Turin

September 10, Thursday
– Visit to the Business Incubator of the University of Turin

sep5_incubator1 sep5_incubator2 sep5_incubator3 sep5_fiat1 sep5-fiat2 sep5_fiat3

September 12, SaturdaySeptember 11, Friday
Visit to FIAT
– Lecture of professor Sergio Ferrari: Italy in the International Scenario

– Free time and departure to Belgrade