TECHNOBANK 2006 SOUTH EAST EUROPIAN CARD FORUM&EXPO

U Beogradu 10 i 11 maja održana je VI međunarodna konferencija TECHNOBANK 2006 SOUTH EAST EUROPIAN CARD FORUM&EXPO na kojoj su učestvovali nastavnici i najbolji studenti BBA. Dekan fakulteta prof. dr Hasan Hanić predstavio je Fakultet i ukazao na značaj konferencije za razvoj bankarskog sektora u Srbiji.