Tribina INVESTICIONI FONDOVI

Društvo za upravljanje investicionim fondom „Delta Investments“ a.d. Beograd i BBA organizovali su 26.12.2007. godine tribinu na temu: „INVESTICIONI FONDOVI„.

Investicioni fondovi su potpuno nova industrija koja posluje od decembra 2006. godine i do sada broji 10 društava za upravljanje investicionim fondovima i 4 otvorena investiciona fonda. Ovo je bila i prilika da učesnici tribine saznaju nešto novo o ovom alternativnom vidu štednje i njenoj perspektivi u Srbiji.

dog_261 dog_262