Učešće dr Marka Malovića na XIX Evropskoj akademiji

Od 29. avg. do 7. sep., na poziv organizatora, Doc. dr Marko Malović boravio je na XIX Evropskoj akademiji, međunarodnom skupu posvećenom ekonomskim, pravnim i političkim aspektima Evropske integracije, ove godine održanom pod patronatom Havijera Solane.

U organizaciji prestižnog Gustav Stresemann instituta u Bonu (SR Nemačka), seminar je podrazumevao i radnu posetu Briselu (Belgija), tokom koje je 50-ak učesnika iz preko 20 zemalja imalo priliku da poseti ključne institucije EU. Tim povodom, Prof. Malović je dao izjavu i za srpsku redakciju Dojče Vele radija u Bonu.