Učešće prof. dr Slavenka Grgurevića na Međunarodnoj konferenciji u Zagrebu

Dr Slavenko Grgurević, profesor Beogradske Bankarske Akademije, učestvovao je na Međunarodnoj konferenciji “Second Annual Conference – Private Equity in Southeastern Europe, Financing Companies in Challenging Environment” koja je održana 23 – 25. februara 2010. godine u Zagrebu. U radu konferencije, koju je otvorila , učestvovalo je preko 250 predstavnika kompanija, vlada i međunarodnih organizacija i institucija.

 

feb23_sl_zagreb