Zaključen Ugovor o saradnji sa Credit Agricole Meridian bankom

Naš fakultet i Credit Agricole Meridian banka zaključili su 15. aprila 2008. godine Ugovor o poslovnoj saradnji.