Dr Ivana Domazet

Naučni savetnik
Ivana Domazet
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 105
Vreme prijema:
po dogovoru
Osnovne studije:

Digitalni marketing


Master studije:

Marketing menadžment
Integrisane marketing komunikacije
Marketing informacioni sistemi


Doktorske studije:

Marketing u finansijama


Dr Ivana Domazet

Naučni savetnik

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Diplomirala 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (smer Marketing) sa prosečnom ocenom 9,11. Poslediplomske studije, sa prosečnom ocenom 10, završila je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i magistrirala je 2001. godine odbranivši magistarsku tezu pod nazivom „Uloga marketinga u formulisanju i implementaciji razvojne strategije preduzeća“. Akademsku titulu magistar ekonomskih nauka i istraživačko zvanje istraživač saradnik stekla je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju, pod nazivom „Integrisane marketing komunikacije finansijskih organizacija“ odbranila je 2010. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd.
Tokom poslediplomskih studija bila je na usavršavanju na Fakultetu za menadžment (SAA), Univerziteta iz Torina, u okviru realizacije dvogodišnjeg Tempus projekta – Business University of the New Age in Serbia (BUONA). Tom prilikom upoznala se sa sadržinom naprednih kurseva iz oblasti Marketinga koji se sprovode na torinskom SAA, te je svoja iskustva prenela i na kreiranje savremenog kursa Marketing menadžment na master studijama Beogradske bankarske akademije. Osim toga, učestovala je na više naučnih i stručnih konferencija iz oblasti poslovne ekonomije i marketinga, i pohađala profesionalne kurseve iz oblasti integrisanih marketing komunikacija, PR-a, marketinškog istraživanja i digitalnog marketinga.

Profesionalna karijera

U periodu 1998-2003. godina bila je zaposlena na Institutu za tržišna istraživanja (IZIT) Beograd, najpre kao istraživač pripravnik, a zatim kao istraživač saradnik. Od avgusta 2003. godine zaposlena je na Institutu ekonomskih nauka iz Beograda gde 2010. stiče zvanje naučni saradnik, a 2020. stiče zvanje naučni savetnik. Bila je Predsednik Naučnog veća Instituta ekonomskih nauka u Beogradu u periodu 2014-2019. godina.
Ivana Domazet je:

 • Zamenik predsednika Matičnog naučnog odbora za pravo, ekonomiju i političke nauke Republike Srbije
 • član Upravnog odbora Instituta društvenih nauka iz Beograda (od 2014. godine)
 • član Saveta BBA (od 2015)
 • Zamenik predsednika (2014 – 2023. godine), član (od 2023. godine) Upravnog odbora Instituta ekonomskih nauka iz Beograda
 • član Naučnog društva ekonomista Srbije (od 2010. godine)
 • član Srpskog udruženja za marketing (od 2011. godine).

Paralelno sa naučnoistraživačkom, posvećena je i nastavnoj karijeri na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, gde je angažovana od 2006. godine na izvođenju nastave na predmetima iz oblasti Marketinga.
Od 2005. godine kontinuirano je angažovana i kao konsultant iz oblasti marketinga u više srpskih kompanija, gde se primarno bavi korporativnim brendiranjem i kreiranjem strategija integrisanih marketinških komunikacija.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

 1. Domazet, I. et al. (2018). Digital Transformation- New Challenges and Business Opportunities. London, UK: Silver and Smith Publishers. ISBN: 978-86-89465-42-6
 2. Domazet, I. Zubović, J. (2018). Theoretical and Empirical Aspects of Economic Science – 60 years of challenges and opportunities. Beograd: Institut ekonomskih nauka. ISBN 978-86-89465-42-6
 3. Marjanović, D. Domazet, I. (2018). Unapređenje makro konkurentnosti: fiskalni aspekt. Beograd: Institut ekonomskih nauka. ISBN 978-86-89465-45-7
 4. Domazet, I. et al. (Ed.). (2016). Europe and Asia: economic integration prospects. Nice: CEMAFI International. ISBN 979-10-96557-02-8
 5. Domazet, I. (2012). Marketing komunikacije finansijskih organizacija. Beograd: Institut ekonomskih nauka. ISBN 978-86-80315-91-1