Dr Snežana Videnović

Docent
Snežana Videnović
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 206
Vreme prijema:
petak 16.00 – 17.00 (na fakultetu)
utorak 17.00 – 18.00 (onlajn)
Osnovne studije:

Menadžment ljudskih resursa
Razvoj poslovnih veština
Etika u finansijama


Dr Snežana Videnović

Docent

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Snežana Videnović je rođena 1966. godine u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1993. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Fakultetu za strategijski menadžment Univerziteta „Braća Karić“ 2007. godine, odbranom teze „Evaluacija i upravljanje performansama zaposlenih“ stiče zvanje magistar nauka strategijskog menadžmenta. Na Beogradskoj bankarskoj akademiji Univerziteta Union u Beogradu 2013. godine odbranila je doktorsku disertaciju na temu „Mogućnost primene coachinga u Srbiji“ i stekla akademsku titulu doktor ekonomskih nauka.
NaAcademy of Executive Coaching u Londonu, 2009. godine stiče diplomu sertifikovanog kouča za razvoj lidera sa najvišim ocenama. Sertifikovani je ekspert za upotrebu Thomas Internacional psihometrijskog sistema za analizu ličnosti – Tomas International od 2006. godine. Takođe je i sertifikovani medijator upisan u Registar posrednika u mirnom rešavanju sporova u Ministarstvu pravde.

Profesionalna karijera

Nakon diplomiranja, radila je poslovima sekretara Osnovne škole „Vojvoda Stepa“ i Holding Kompanije „Komgrap“. U telekomunikaciono preduzeće „Mobtel“ na poslove menadžera ljudskih resursa prelazi 2003. godine, nakon toga u „Telenoru“, počev od 2006. godine obavlja poslove na pozicijama HR menadžera – Supporting Functions Partner i HR Processes and Procedures Expert. U osiguravajuće društvo „Dunav osiguranje“ prelazi 2008. godine na poziciju direktora ljudskih resursa, a od 2014. godine osniva Agenciju za obrazovanje „Up life“ koja se bavi edukacijom, treninzima i koučingom.
Zvanje docenta na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta Bijeljina, BiH, stiče 2013. godine.
Na Beogradskoj bankarskoj akademiji 2022. godine stiče zvanje docenta.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Videnović, S. (2014). Monografija Koučing. Zadužbina Andrejević.